Dagindeling

De dagindeling van de internen OV4 kan in lichte mate afwijken van het hieronder voorgestelde verloop.

Ochtend: (uitgezonderd maandagmorgen)
Alle internen worden gewekt door de opvoed(st)er ten laatste om 7u30.
Tussen 7u en 8u15 nemen de internen het ontbijt.
Tussen 7u45 en 8u30 vertrekken de internen naar hun respectievelijke scholen.
De leerlingen OV4 Ter Sterre gaan, onder begeleiding van de opvoeder(s), met de bus naar school.
Tijdens de schooluren is het internaat niet toegankelijk voor de internen, m.a.w. er kan géén “vergeten” materiaal meer opgehaald worden tijdens de schooluren.

Middag:
’s Middags eten de internen een warme maaltijd op school.
Op woensdag wordt het middagmaal genomen in het internaat. Nadien volgt de namiddagactiviteit per leefgroep of met meerdere leefgroepen samen, op of buiten de campus. 

Avond: (uitgezonderd vrijdagavond)
De internen komen vanaf 16u aan op het internaat.
Er wordt met de leefgroep een 4-uurtje genomen.
Het avondeten wordt genomen vanaf 17u30. 
Naargelang de leefgroep worden de schoolagenda’s nagekeken, wordt het huiswerk gemaakt. Dit gebeurt voor of na het avondmaal.(zie 6.4 Studiebegeleiding)
Tijdens de  avondontspanning, voor en/of na het avondmaal, wordt een brede waaier aan ontspanningsmogelijkheden aangeboden (vrij spel- geleid spel-gezelschapsspelen-multimedia- TV kijken).
Hygiëne is belangrijk, daarom is dagelijks een douchemoment voorzien voor alle internen.
Afhankelijk van de leefgroep is het slapengaan voorzien tussen 20u en 22u.