Inschrijven

Wie kan zich in ons internaat inschrijven?

Het internaat is toegankelijk voor jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar, die schoollopen in het buitengewoon onderwijs. Leerlingen van volgende scholen kunnen ingeschreven worden in het internaat:

Campus Sterrebos
* MPIGO kleuter- en lagere afdeling
   basisaanbod, type 2-3-4-9
   Bornstraat 52- 8800 Roeselare
* SBSO secundaire afdeling
   OV3 basisaanbod, type 3-4-9
   Bornstraat 52- 8800 Roeselare
* Ter Sterre secundaire afdeling
   OV4 type 9
   Passendaalsestraat 26- 8890 Moorslede

Wij werken ook nog samen met andere scholen uit onze Scholengroep Mandel & Leie bijv. met de school Ter Bruyninge- met BS Windekind-…

Welke documenten hebben we nodig om je in te schrijven?

  • een volledig en correct ingevuld (her)inschrijvingsformulier ;
  • 3 kleefbriefjes van de mutualiteit;
  • medische gegevens en een overzicht van de eventueel te nemen medicatie;
  • verklaring akkoord “toedienen van medicatie (door)”
  • een recente pasfoto;
  • leeftijdsgebonden toelatingen;
  • bijzondere toelatingen;
  • verklaring akkoord internaatreglement/leefregels;
  • verklaring akkoord “gebruik van beeldmateriaal – BLOG”
  • een verklaring van de ouders of voogd met de verbintenis het verblijf op het internaat te betalen.

De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen. De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar, m.a.w. men moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven. Het (her)inschrijvingsformulier wordt ondertekend door minimum één ouder.

Een intern is pas definitief ingeschreven in het internaat na ondertekening voor akkoord van het (her)inschrijvingsformulier, door minimum één ouder, desgevallend de voogd.

Bij manifest en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het internaat, zal de inschrijving niet verlengd worden. Met andere woorden, op 1 september moeten alle internaatfacturen van het voorgaande schooljaar betaald zijn (zie 2.2).

Inschrijvingen kunnen gebeuren het gehele jaar door. We zijn steeds open tijdens de schooldagen. Vrijblijvend bezoek is steeds mogelijk na een telefonische afspraak of mail.
In de zomervakantie is de campus  open op weekdagen van 1 juli tot en met 5 juli en van 16 augustus tot en met 31 augustus.