Kostgeld

Het bedrag van het kostgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur van de scholengroep. De prijs kan elk jaar aangepast worden aan de schommelingen van het indexcijfer en andere kostprijsbepalende elementen.

 Het kostgeld omvat:

  • de huisvesting en al de nutsvoorzieningen die hierbij horen;
  • het onderhoud van de infrastructuur;
  • de begeleiding van uw kind tijdens de internaaturen
  • de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten, waarvan 1 warme maaltijd)
  • versnapering en drankje (4-uurtje)
  • het busvervoer van en naar de school
  • de woensdagnamiddagactiviteiten en het bijhorend vervoer

Tarieven kostgeld 2018-2019

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen leerlingen basisonderwijs (kleuter + lager) en leerlingen van het secundair onderwijs:
– leerlingen basisonderwijs: 15 euro per dag
– leerlingen secundair onderwijs: 16 euro per dag

Betalingsmodaliteiten voor het kostgeld

Het kostgeld wordt berekend en betaald per maand.
Het bedrag per maand is gelijk aan het dagbedrag vermenigvuldigd met het aantal effectieve dagen dat het internaat is opengesteld.

Het kostgeld wordt altijd integraal betaald bij aanvang van de periode waarop het betrekking heeft.

In geval van inschrijving in de loop van de maand is het kostgeld slechts verschuldigd vanaf de datum van aanwezigheid van de leerling in het internaat.

Het kostgeld wordt gestort op de bankrekening met de juiste vermelding (= gestructureerde mededeling vermeld op de factuur).
De betaling van het kostgeld kan ook via een domicilieringsopdracht gebeuren. Hiervoor dient u het document “Mandaat SEPA- Europese domiciliëring” (zie bijlage) in te vullen en ons terug te bezorgen.

Indien een achterstand van 150 euro kostgeld opgelopen wordt na één trimester (kerstvakantie- paasvakantie), behoudt de directie / de beheerder zich het recht om de intern uit het internaat te verwijderen. Tevens wordt een dossier toegestuurd aan de ‘Administratie der Domeinen van het Ministerie van Financiën’ die zo nodig bij dwangbevel zal invorderen. Dit kan gepaard gaan met bijkomende kosten!

Wanneer een intern het internaat verlaat voor het einde van het schooljaar, worden er steeds 3 dagen kostgeld aangerekend.

Terugbetaling kostgeld is mogelijk in de volgende gevallen:

Gewettigde afwezigheden met medisch attest (vanaf 3 dagen) en GWW’s (bos-, zee-, sport-, boerderijklassen), worden in de daarop volgende maand verrekend van de maandelijks factuur.

Indien de intern op woensdagmiddag naar huis gaat, wordt er geen kostgeld in vermindering gebracht.

Bij het verlaten van het internaat wordt het resterende maandbedrag  steeds terug betaald aan de betrokkene. (via creditnota)

Provisiekosten

Daarnaast vraagt het internaat bij het begin van het schooljaar een provisie van 30 euro om doktersrekeningen, geneesmiddelen en andere onvoorziene uitgaven te dekken. Op vraag kan een overzicht van de aanwending van deze provisiegelden worden verkregen.

Terugbetaling provisie:
Bij het einde van het schooljaar wordt ofwel het resterende saldo terugbetaald aan de betrokkene, ofwel wordt het aangewend bij de herinschrijving.
Bij het verlaten van het internaat wordt het resterende saldo steeds terugbetaald aan de betrokkene.