De Krokodillenbende

De Krokodillenbende is de leefgroep waar tot 9 leerlingen O.V. 4 onderdak vinden op het internaat. Meneer Tom en Meneer Sam leiden er alles in goede banen. De krokodillen werken aan een goed welbevinden voor de leerlingen, de kinderen leven in groep en leren zo rekening te houden met anderen. Zelfstandigheid dragen we hoog in het vaandel, de leerlingen moeten zelfstandig keuzes maken en de gevolgen erbij nemen. Ook taken en opdrachten zelfstandig uitvoeren hoort hierbij.

Daarnaast is er studiebegeleiding, omdat de leerlingen B.S.O- of A.S.O-onderwijs volgen.

Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning: Sport en spel, gezelschapsspelen, uitstappen, en multi-media, …

Bij de Krokodillenbende werken we met een vaste dag- en weekstructuur met duidelijke afspraken.