De Sterren

Welkom bij ‘De Sterren!’

“De sterren “is een leefgroep voor uitsluitend meisjes van ongeveer 10 tot 12 jaar.

Kenmerkend aan deze groep is dat de meisjes in hun beginnende puberteitsperiode zitten. Er wordt veel aandacht besteed aan het welbevinden en het goed voelen van het kind binnen de leefgroep. We willen de kinderen een warm nest bieden.

Dit doen we door elk kind individueel te benaderen we luisteren naar hun noden en behoeften.

Positief aanmoedigen vinden we belangrijk!

Activiteiten worden democratisch beslist. De meisjes worden er zoveel mogelijk in betrokken. We bieden een gevarieerd aanbod zodat ze maximaal tot ontplooiing kunnen komen.

Het streven naar zelfstandigheid op maat is een belangrijke troef in onze leefgroep.

Onze leuze is: “NIEUWE DAG, NIEUWE KANSEN “