De Tijgers

De tijgers is een jongensleefgroep met een leeftijd  tussen 10 en 13 jaar. Ondanks het ruime leeftijdsverschil, is deze groep vrij homogeen qua zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Op het internaat wordt gericht gewerkt aan het verhogen van deze vaardigheden. Door het aanbieden van een veilige en gestructureerde leefomgeving pogen we het welbevinden te bevorderen en de ontwikkeling van de talenten in onze kinderen te stimuleren. Het uiteindelijk doel is hen voor te bereiden op secundaire studies.