Internaatsteam

Ons internaatsteam bestaat uit  kinderverzorgers en opvoeders, die dagdagelijks instaan voor de begeleiding van onze internen. Elke intern wordt begeleid op zijn niveau en in zijn tempo.

Elke intern krijgt een plaatsje in een specifieke leefgroep. Ons internaat telt 11 leefgroepen:
1. De Kabouters (kleuter- en verzorgingsgroep)
2. De Elfjes ( jongste meisjesgroep)
3. De Sterren (meisjesgroep lager)
4. De Vedetten (gemengde meisjesgroep lager – secundair)
5. De Piraatjes (jongste jongensgroep)
6. De Woody’s ( jongensgroep lager)
7. De Tijgers (jongensgroep lager)
8. De Rakkers  (gemengde jongensgroep lager-secundair)
9. De Krokodillenbende  (1ste graad OV4)
10. De Wolven (jongensgroep secundair)
11. De All Stars (2de en 3de graad OV4)

Het volledige team werkt samen op vlak van opvoeding, sociale begeleiding, studiebegeleiding en ontspanning. De beheerder treedt hierbij op als coördinator. Hierbij is overleg van groot belang.

Ons internaat moet een tweede thuis zijn! Als team vervullen we een gezinsvervangende functie en we zorgen ervoor dat al onze internen zich op hun gemak en zich thuis voelen. We streven naar een algemeen welbevinden van onze internen. We hebben aandacht voor alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling.