Kinderverzorgers

De kinderverzorger ondersteunt het gezondheidsbeleid van de school en voert daarbij een aantal verzorgende taken uit. Het welbevinden en de gezondheid van het kind staan hierbij centraal. De kinderverzorger ondersteunt o.m. ook de kleuteronderwijzer bij het aanleren van een aantal sociale vaardigheden. Zo draagt de kinderverzorger bij tot de algemene opvoeding en de maximale zelfredzaamheid van de kleuters als aanvulling op de opvoeding door de ouders. De kinderverzorger is dan ook een belangrijke schakel in de communicatie over de verzorging en het welzijn van het kind.